Budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV
Jasiniec

 

Znaczenie stacji Jasiniec

Stacja elektroenergetyczna (SE) 220/110 kV Jasiniec - wybudowana w latach 1968-1970 - stanowi ważny element Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Od jej stabilnej pracy zależą dostawy energii elektrycznej do milionów odbiorców, zarówno w bliskim sąsiedztwie stacji, jak i w dalszych regionach kraju.


Znajdująca się na stacji aparatura służy do transformacji, czyli zmiany napięcia docierającej tu energii elektrycznej. Dzięki temu zasilane są sieci dystrybucyjne, co w praktyce oznacza dostawy prądu do tysięcy domów i zakładów pracy.

Stacja pełni również funkcję rozdzielczą - energia elektryczna docierająca na jej teren jest przesyłana liniami najwyższych napięć do innych stacji, tworząc w ten sposób system, który zasila cały kraj.


Stacja powiązana jest z KSE następującymi liniami:

  • Linią 220 kV – Pątnów I
  • Linią 220 kV – Pątnów II
  • Linią 220 kV – Gdańsk I
  • Linią 220 kV – Grudziądz Węgrowo
  • Linią 400 kV (pracującą na napięciu 220 kV) – Bydgoszcz Zachód


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna ELTEL Networks S.A.