Budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV
Jasiniec

 

Zakres prac

Na terenie stacji wybudowana zostanie 8-polowa rozdzielnia 400 kV GIS (izolowana gazem) w układzie 2W. Pozwoli to wprowadzić na teren stacji nową dwutorową linię napowietrzną 400 kV Jasiniec - Pątnów, jeden tor nowej dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Jasiniec - Grudziądz, a także zainstalować jeden autotransformator AT 400/110/15 kV o mocy 330 MVA.

Na terenie stacji pojawią się również: budynek agregatu prądotwórczego, budynek potrzeb własnych i budynek pompowni ppoż. ze zbiornikami wody.

Zakres zadania obejmować będzie także przebudowę jednego pola 110 kV dla potrzeb przyłączenia autotransformatora 400/110 kV, przebudowę obiektów kolizyjnych (linii 110 kV i 15 kV) oraz częściowy demontaż rozdzielni 220 kV.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w styczniu 2016 r. i potrwa do grudnia 2019 r.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna ELTEL Networks S.A.