Budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV
Jasiniec

 

Cel inwestycji

Celem realizowanej inwestycji jest wzmocnienie sieci przesyłowej najwyższych napięć w centralnej i północnej części Polski.

Zadanie to jest elementem prowadzonego w całym kraju przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA projektu rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej, mającego na celu dostosowanie sieci do warunków stale rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Realizacja inwestycji, a także innych przedsięwzięć prowadzonych równolegle przez różnych Wykonawców na rzecz PSE SA, wzmocni bezpieczeństwo i niezawodność pracy sieci najwyższych napięć, co w praktyce oznacza stabilne zasilanie w energię elektryczną milionów odbiorców w całym kraju.

 

 

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna ELTEL Networks S.A.