AKTUALNOŚCI

Prace na stacji zostały zakończone

Zakończyły się prace związane z budową rozdzielni 400 kV na stacji Jasiniec. Rozdzielnia jest pod napięciem, możliwa jest też transformacja energii na napięcie 110kV. Stacja jest już pełnoprawnym elementem KSE. Teraz możliwe będzie wprowadzenie do stacji nowo budowanej linii 400 kV ze stacji Pątnów.Realizacja tych inwestycji przyczyni się do wzmocnienia sieci przesyłowej najwyższych napięć w centralnej i północnej części Polski. Dzięki temu znacząco wzrośnie bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Przesyłowego, co w praktyce oznacza stabilne zasilanie w energię elektryczną milionów odbiorców w kraju.

 

 

PSE laureatem Złotego Listka CSR POLITYKI 2020!

Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz trzeci sięgnęły po najwyższe laury w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. 9 czerwca br. kapituła konkursu Listki CSR, złożona z przedstawicieli redakcji tygodnika „Polityka”, firmy doradczej Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przyznała PSE Złoty Listek CSR.


Kapituła doceniła realizację strategii biznesowej PSE, strategii zrównoważonego rozwoju, a także wieloletniego planu rozwoju systemu przesyłowego, które przyczyniają się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (z ang. Sustainable Development Goals - SDG). Dokumenty te są odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, technologiczne oraz regulacyjne, przed którymi stoi system elektroenergetyczny.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

PSE zastosowały nowoczesne narzędzia do konsultacji projektów inwestycyjnych

Inwestycje Polskich Sieci Elektroenergetycznych w sieci najwyższych napięć ze względu na swoje znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski muszą być realizowane pomimo epidemii. Po wdrożeniu najwyższych standardów bezpieczeństwa trwają prace przy kluczowych projektach. Wyzwaniem jest prowadzenie procesu konsultacyjno-informacyjnego, który tradycyjnie odbywa się podczas bezpośrednich spotkań. Dlatego PSE na wybranych inwestycjach pilotażowo wdrażają innowacyjne rozwiązania ułatwiające komunikację z interesariuszami. Jednym z nich jest geoankieta – interaktywna aplikacja, dzięki której można poznać proponowaną lokalizację inwestycji i zgłosić propozycje zmian.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy do kontaktu

Pomimo trwającej epidemii COVID-19, przypominamy, że cały czas istnieje możliwość zadawania pytań Wykonawcy. Prosimy kierować je do nas za pośrednictwem elektronicznej skrzynki kontaktowej biuroprasowe@stacjajasiniec.pl, poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie - pod numer 604 204 205.

Praca KSE bezpieczna w obliczu epidemii COVID-19

W PSE uruchomione zostały procedury prewencyjne na wypadek utraty ciągłości działania Spółki, a powołany pod koniec stycznia Zespół Kryzysowy we współpracy z Zarządem, na bieżąco monitoruje rozprzestrzenianie się choroby i podejmuje niezbędne działania, adekwatne do zaistniałej sytuacji. Przeprowadzone zostały analizy, prognozy i scenariusze rozwoju epidemii i jej skutków dla Spółki wraz z rekomendacją przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia zachowania ciągłości działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a tym samym niezakłóconej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.