AKTUALNOŚCI

Bieżące postępy prac

W lipcu Wykonawca konktynuował przede wszystkim prace związane z budową budynku stacyjnego. Równolegle jednak układano i montowano uziemienia, a także rozpoczęto prace związane z przebudową linii 110 kV Jasiniec - Zachem i Jasiniec - Romet, kolidujących z powstającą rozdzielnią 400 kV.

 

Fotorelacja z placu budowy

Na poniższym zdjęciu prezentujemy stan zaawansowania prac budowlanych, które rozpoczęto w maju. Trwa budowa obiektu, który w przyszłości będzie pełnił funkcję budynku technologicznego stacji.


Rozpoczęto prace budowlane

W maju rozpoczęto prace budowlane. Aktuanie trwają wykopy pod fundamenty nowego budynku stacyjnego. Jednocześnie zakończono ogradzanie terenu stacji.

Zakres przeprowadzonych prac

W związku z planowanym przystąpieniem do prac budowlanych na terenie stacji Jasiniec, Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze. Aktualnie ogradzany jest teren, na którym realizowana będzie budowa, a także ogranizowane jest jej zaplecze. Prace budowlane rozpoczną się wkrótce.

Wykonawca uzgadnia zakres kompensacji przyrodniczej

Aby rozpocząć prace na stacji, konieczne było wycięcię części drzew znajdujących się w jej obrębie. Wycinki dokonano na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta Bydgoszczy. W zamian za wycięte drzewa, Wykonawca dokona nasadzeń kompensacyjnych. Ich zakres uzgadniany jest aktualnie z Nadleśnictwem Żołędowo.